Luister naar je klant. Speel in op zíjn behoefte. En wees vervolgens zó goed, dat ze je niet kunnen negeren!