Meten is weten

E-mailings? Amazing houdt van concreet resultaat. Net als Piet Zoomers.

Piet Zoomers heeft in de loop der jaren een hoogwaardige klantendatabase opgebouwd die wordt gebruikt voor verschillende marketingdoeleinden. E-mailings vormen een belangrijk onderdeel van deze mix. De vraag is: hoe zet je bij e-mailings een goede database om in maximaal rendement? Bij dit communicatiemiddel is het spanningsveld tussen emotie en resultaat groot. Een geslaagde e-mailing ondersteunt niet alleen het merk: als je de juiste toon aanslaat, vertaalt zich dat onmiddellijk in hogere verkoopcijfers. De verkeerde toon heeft een negatief effect. Amazing is pas tevreden als afzender Piet Zoomers de dag na het verzenden een tevreden blik kan werpen op de verkoopstatistieken van de webshop.

In samenwerking met de merkbewakers van Piet Zoomers creëert Amazing e-mailings met relevante content, op het juiste moment en met de juiste tone of voice en opmaak. Door alle mailings te pretesten, meten we wat de beoogde ontvangers ervan vinden en zijn we in staat om elke mailing, indien nodig, tot in de details te optimaliseren. Een maximaal effect is het resultaat.

Andere cases