De nieuwe afvalbakken in de binnenstad van Deventer: ze maken ’t mogelijk om afval te scheiden bij het weggooien. Thuis al heel vanzelfsprekend toch? Dan ook in de binnenstad! Doel van het nieuwe afvalplan is naast het stimuleren om afval te scheiden, ook het creëren van een schonere binnenstad en een beter straatbeeld. Maar dan moet je wel iedereen meekrijgen in het verhaal. En daar hielpen we Circulus Berkel en de gemeente Deventer natuurlijk bij. 

Positieve activatie

Hoe introduceer je nu een verandering waar een bepaald gedragsdoel aan gekoppeld is? Door positief te activeren! De kracht van sociale invloed te gebruiken. En vooral: door het makkelijk te maken. Een activerende introductie is key!

Als het gaat om het nemen van beslissingen zijn mensen tamelijk gevoelig voor wat anderen doen. De juiste norm communiceren is daarbij van groot belang. Niet door te zeggen: ‘Hé jij daar, gooi je afval niet op straat’, maar met een positieve benadering: ‘Met gemak gooi je het in de juiste bak’. Het is niet moeilijk, het is easy! Om de kinderlijke eenvoud aan te tonen gaven we daarom kinderen de hoofdrol in dit verhaal. Want een schone binnenstad? Kinderspel! Als dat geen sociale invloed is?

Media-aandacht-waardige introductie

Samen met Deventer Schoon Familie verzorgden een media-aandacht-waardige introductie met groep 6-leerlingen die de afvalbakken op feestelijke wijze in gebruik namen: met een afvalspel! We creëerden spelelementen rondom de nieuwe afvalbakken, zodat een heus afval-hinkel-estafette ontstond. Met een stuk afval in de hand zo snel mogelijk naar de juiste afvalbak. Wát een enthousiasme!

Voorafgaand aan de feestelijkheid kregen de leerlingen al les in de raadszaal van het Deventer Stadhuis over het scheiden van afval. Zoals wij al wel wisten: kinderen blijken ZEER goed op de hoogte te zijn van de voordelen van het scheiden van afval: het is beter voor het milieu, het is duurzaam, hergebruik is goed voor de aarde en afval netjes weggooien zorgt voor minder zwerfafval.

 

 

Afval scheiden? Gewoon de gewoonste zaak van de wereld voor die kids. Én kinderlijk eenvoudig. Daar kan menig volwassene nog een puntje aan zuigen. En dat is dan ook het doel van deze campagne: ie-der-een meekrijgen in dit idee. Kind kan de was doen.